شرایط خرید اقساطی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

بازنشستگان محترم سازمان تامین اجتماعی میتوانند به صورت کسر از حقوق و با ارائه مدارک شناسایی جهت خرید انواع کالای با دوام ایرانی با بازپرداخت یک ساله اقدام نمایند.

 

شرایط خرید

مدت زمان بازپرداخت : ۱۲ ماهه

بدون نیاز به ضامن

بدون پیش پرداخت

روش خرید: کسر از حقوق سازمانی

 

به منظور خدمات رسانی مناسب به بازنشستگان و مستمری بگیران  سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور (طرح تامین تجمعی) خاص خانواده های بزرگ سازمان تامین اجتماعی به شرح ذیل معرفی می گردد.

شرایط خرید :

سقف خرید تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال                                               مدت اقساط ( ۶ ،۱۲ ) ماهه

بدون پیش پرداخت     

مراحل دریافت تسهیلات کالا :

بازنشسته یا مستمری بگیر سازمان تامین پس از انتخاب کالای خود در فروشگاه ، به بانک رفاه ( شعبه ای که حقوق دریافت می نماید) مراجعه می نماید و سه برگ وکالت نامه از شعبه مذکور دریافت می نماید.

پس از ارائه سه نسخه وکالت نامه ، فروشگاه مبلغ خرید را در سامانه بانک رفاه ثبت می نماید و نسبت به تحویل کالا اقدام  می نماید .

مدارک مورد نیاز :

  • سه برگ وکالتنامه ( برگ اول و دوم وکالت نامه ارسال به شرکت بهاران و برگ سوم به مشتری تحویل گردد.)
  • کپی اخرین فیش حقوقی
  • کپی کارت ملی
  • رسید کالا و فاکتور فروش